اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(104): پذيرش بدون آزمون دكتري 1400

اطلاعیه آموزشی(104): پذيرش بدون آزمون دكتري 1400
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۰:۱۰:۱۹بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه صنعتی شاهرود درنظر دارد بر اساس شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز درمقطع دکتری، در رشته های مندرج در جدول پیوست این اطلاعیه، برای سال تحصیلی 1401-1400 اقدام به پذیرش دانشجو نماید.

Etelaeyeh-phd1400

Shivenameh-phd1400

رشته های بدون آزمون دکتری 1400

12345