اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(97): تمديد سنوات نظام وظيفه دانشجويان تحصيلات تكميلی

اطلاعیه آموزشی(97): تمديد سنوات نظام وظيفه دانشجويان تحصيلات تكميلی
جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹- ۱۰:۱۰:۵۷اطلاعیه-مجوز-سنوات

12345