اخبار و رویدادها: وبینار آشنایی با تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی در حیطه مهندسی عمران یکشنبه 17 اسفندماه 99

وبینار آشنایی با تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی در حیطه مهندسی عمران یکشنبه 17 اسفندماه 99
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹- ۱۲:۲۱:۳۴ انجمن علمی دانشجویی عمران در راستای طرح احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان برگزار میکند :

 وبینار آشنایی با تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی در حیطه مهندسی عمران

با حضور:
دکتر علی میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، مهندس علی برهانی مدیر عامل شرکت آبرفت پی آژند

 زمان برگزاری : یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

شرکت در این وبینار برای عموم رایگان است.

 محیط برگزاری : Adobe Connect

 لینک ورود به وبینار :
http://meeting.shahroodut.ac.ir/veazpizheo

راه ارتباطی :
http://sapp.ir/civil_sut
Sa.CivilEng@shahroodut.ac.ir

پوستر_نهایی_وبینار_تجهیزات_آزمایشگاهی_مهندسی_عمران

12345