اخبار و رويدادها: اطلاعیه فرهنگی(9): برگزاری دوره آمادگی آزمون دكتری جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر

اطلاعیه فرهنگی(9): برگزاری دوره آمادگی آزمون دكتری جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹- ۱۴:۰۱:۵۰به اطلاع دانشجويان متقاضی شاهد و ايثارگر در مقطع كارشناسی ارشد ( دانشجويان ترم آخر ) می رساند : برگزاری دوره آمادگی آزمون دكتری جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر ( اعم از 5% ) با تخفيف بسيار خوب از طرف كالج دانشگاه فردوسي مشهد ( شامل 18 جلسه مجازی به صورت تخصصی ) مورد موافقت قرار گرفته است. لذا دانشجويان متقاضی شركت در دوره آمادگی اين آزمون جهت ثبت نام تا مورخ 1399/12/20 به دفتر ستاد شاهد و ايثارگر واقع در پرديس مركزی ـ روبروی سلف اساتيد ـ طبقه فوقانی كتابخانه مركزی ـ مراجعه نمايند. تلفن تماس : 32391454 ـ 023

12345