اخبار و رويدادها: اطلاعیه فرهنگی (8): برگزاری پنجمين جشنواره آموزشی تحصيلی جايزه ملی ايثار

اطلاعیه فرهنگی (8): برگزاری پنجمين جشنواره آموزشی تحصيلی جايزه ملی ايثار
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹- ۰۸:۵۳:۴۵كليه دانشجويان عزيز ايثارگر متقاضی از طريق لينك قرار گرفته در آدرس اينترنتی : shahed.um.ac.ir با عنوان « پنجمين جشنواره آموزش تحصيلی جايزه ملی ايثار » فرم های مربوطه را تكميل و بارگذاری نمايند. 

ـ جداول منحصرا با نرم افزار word تكميل شده و مستندات منحصرا بصورت pdf ارائه شود ، سپس همه جداول و مدارك مربوطه بصورت ZIP با نرم افزارهای نسخه 2013 و يا ماقبل تهيه و ارسال گردد. 

ـ حتی المقدور مدارك از طريق سامانه بارگذاری شود ، ولی در صورت تعداد زياد و يا حجم بالای مدارك و عدم امكان ارسال از طريق سامانه ، از طريق ايميل اداره شاهد دانشگاه فردوسی به آدرس : isar@um.ac.ir مدارك تكميلی ارسال شود. 

ـ توضيح اينكه درهرصورت ثبت نام اوليه بايد در سامانه فوق الذكر صورت گرفته باشد. 

ـ علاوه بر بارگذاری مدارك مزبور در سامانه فوق الذكر ، يك نسخه از همان اطلاعات و مدارك مربوطه توسط خود دانشجويان ( به نحو مقتضی ) در اختيار ادارات شاهد و ايثارگر آن دانشگاه قرار گيرد.  

12345