اخبار و رويدادها: برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره ملی رویش در دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره ملی رویش در دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹- ۱۳:۲۳:۳۸

برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره ملی رویش در دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود نیز همچون سنوات گذشته اقدام به برگزاری این جشنواره در مرحله دانشگاهی و بین کانون های فرهنگی،  هنری، دینی و اجتماعی این دانشگاه نموده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، جشنواره رویش که سالانه بین دانشگاه های سراسر کشور و به میزبانی و معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دو مرحله دانشگاهی و ملی برگزار می شود، به عنوان عرصه ی تجلی توانمندی ها و استعدادهای ارزشمند کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی، بستری مناسب برای انعکاس ظرفیت های قابل توجه کانون ها است.

بر این اساس دانشگاه ها بر مبنای سیاست ها و راهبردهای مدوّن جشنواره رویش و طبق زمان بندی تعیین شده نسبت به برگزاری جشنواره های رویش دانشگاهی اقدام نموده و برگزیده های بخش های مختلف و همچنین آثار و دستاوردهای کانونی خود را پس از انجام ارزیابی و داوری به دبیرخانه جشنواره ملی رویش معرفی می نمایند.

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود نیز همچون سنوات گذشته اقدام به برگزاری این جشنواره در مرحله دانشگاهی و بین کانون های فرهنگی،  هنری، دینی و اجتماعی این دانشگاه نموده است.

در این مرحله عملکرد کانون های دانشگاه از طریق جمع آوری آثار و دستاوردهای فردی و گروهی دانشجویان، که طی سال گذشته به انجام رسیده اند، ارزیابی و داوری شده و  آثار برگزیده از طریق ثبت در سامانه دبیرخانه ملی این جشنواره در وزارت یاد شده، به مرحله ملی راه خواهند یافت.

شایان ذکر است در سال گذشته کانون های مهدویت و دختران یاس در مرحله ملی حائز رتبه شدند.

مرحله درون دانشگاهی این جشنواره تا 15 اسفندماه در حال برگزاری است.

3_1

12345