اخبار و رویدادها: برگزاری وبینار نقش شتاب دهنده ها در اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی محصولات فناورانه

برگزاری وبینار نقش شتاب دهنده ها در اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی محصولات فناورانه
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹- ۱۲:۵۸:۲۸ انجمن علمی دانشجویی عمران در راستای طرح احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان برگزار می کند :

وبینار نقش شتاب دهنده ها در اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی محصولات فناورانه

سخنران مهندس پوریا قدیر
مدیر اجرایی شتاب دهنده گذر
دانشجو دکتری ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت

 زمان برگزاری : شنبه 9 اسفند ساعت 17-18:30

 شرکت در این وبینار برای عموم رایگان است 

محیط برگزاری : Adobe Connect

 لینک ورود به وبینار :
http://meeting.shahroodut.ac.ir/venashe

 راه ارتباطی :
sapp.ir/civil_sut 
https://sapp.ir/joinchannel/0XlFAEbuKR9j4Qmzyn5sCoI3
Sa.CivilEng@shahroodut.ac.ir

photo_۲۰۲۱-۰۲-۲۳_۱۲-۱۵-۳۶

12345