اخبار و رويدادها: اطلاعیه فرهنگی(7): برگزاری پنجمين جشنواره آموزشی تحصيلی جايزه ملی ايثار

اطلاعیه فرهنگی(7): برگزاری پنجمين جشنواره آموزشی تحصيلی جايزه ملی ايثار
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹- ۱۱:۲۷:۳۰به اطلاع دانشجويان شاهد و ايثارگر می رساند براي معرفی دانشجويان برتر شاهد و ايثارگر به جشنواره آموزشی تحصيلی جايزه ملی ايثار ، دانشجويان پژوهشگر اين ستاد با در دست داشتن طرحهای پژوهشی، مدارك چاپ مقالات ( داخلی يا بين المللی ) ، ابتكارات ، تاليفات و جشنواره ها تا پايان وقت اداری 99/12/20 به دفتر ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر واقع در پرديس مركزی ، روبروی سلف اساتيد ، طبقه فوقانی كتابخانه مركزی مراجعه نمايند.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر فایل ذیل را مطالعه نمایید:

1-1160 (3)

12345