اخبار و رويدادها: دکتر فاتح: کمک خیرین برای اشتغال دانش آموختگان نیاز امروز است.

دکتر فاتح: کمک خیرین برای اشتغال دانش آموختگان نیاز امروز است.
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹- ۱۳:۴۸:۱۸

دکتر فاتح: کمک خیرین برای اشتغال دانش آموختگان نیاز امروز است.

دکتر فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود طی گفتگویی با روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، ضمن تاکید بر اهمیت بنیاد خیرین در دانشگاه به اقدامات موثر این بنیاد پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، بنیاد خیّرین این دانشگاه مؤسسه ای است علمی فرهنگی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و عام المنفعه که از حیث تشکیلاتی مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه است و توسط هیأت مؤسس تأسیس و با جلب مشارکت و کمک های مردمی به منظور مساعدت و همیاری دانشگاه فعالیّت می‌نماید.

دکتر فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود طی گفتگویی با روابط عمومی دانشگاه، ضمن تاکید بر اهمیت بنیاد خیرین در دانشگاه به برخی از اقدامت این بنیاد پرداخت و گفت: اهدای زمینی ششدانگ به دانشگاه توسط دکتر مهدی موسی زاده خیر و  نائب رئیس بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود، زیرسازی جاده معدن آموزشی دانشگاه با همکاری آقای حاج علیرضا ابراهیمیان و کمک به ساخت خوابگاه شقایق توسط اهدا بخشی از حقوق اساتید از جمله اقدامات و کمک های خیرین دانشگاه می باشد.

رئیس دانشگاه فرهنگ سازی در جذب کمک های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه، تحقیق اهداف خیر خواهانه بنیاد از طریق جلب کمک های نقدی و غیر نقدی، فراهم آوردن زمینه اشتغال دانشجویان دانشگاه با توجه به مهارت های آن ها و ساخت خوابگاه و ایجاد مراکز رفاهی، آموزشی و فرهنگی را از جمله اهداف این بنیاد برشمرد.

وی با تاکید بر اهمیت اشتغال زایی در کشور، ابراز نمود: توصیه می کنم خیرین برای اشتغال دانش آموختگان کمک نمایند. دکتر فاتح به صرف بودجه خیرین برای طرح های پژوهشی تاکید و خاطر نشان کرد: قطعا نتیجه این پژوهش ها در آموزش بکار گرفته خواهد شد.

89_1

12345