اخبار و رويدادها: اهدای زمینی ششدانگ به دانشگاه توسط نائب رئیس بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود

اهدای زمینی ششدانگ به دانشگاه توسط نائب رئیس بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹- ۱۳:۵۶:۴۶

اهدای زمینی ششدانگ به دانشگاه توسط نائب رئیس بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مهدی موسی زاده خیر و نائب رئیس بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود، زمینی به مساحت 08/ 1308مترمربع به پلاک 1/19586 واقع در شاهرود را به صورت ششدانگ به بنیاد خیرین این دانشگاه اهدا نموده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر مهدی موسی زاده خیر و نائب رئیس بنیاد خیرین این دانشگاه زمینی به مساحت 08/ 1308مترمربع به پلاک 1/19586 واقع در شاهرود را به صورت ششدانگ به بنیاد خیرین دانشگاه اهدا نموده است.

دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود، در پاسخ به این اقدام خیرخواهانه از ایشان قدر دانی و تقدیر نمود.

IMG

 

12345