اخبار و رویدادها: برگزاری همایش مجازی شصت و ششمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود

برگزاری همایش مجازی شصت و ششمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹- ۱۳:۳۸:۳۰photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۶_۲۰-۱۶-۳۳

12345