اخبار و رويدادها: انتخاب طرح آقای دکتر محسن رضوانی به عنوان طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور

انتخاب طرح آقای دکتر محسن رضوانی به عنوان طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹- ۰۹:۰۵:۴۲طرح «ارائه خدمات پژوهشی طراحی سیستم تشخیص Fake BTS » از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان «طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور» معرفی شده است.

 66

شرح مختصر طرح" ارائه خدمات پژوهشی طراحی سیستم تشخیص Fake BTS"

امروزه با داشتن یک دستگاه Radio Defined Software به سادگی میتوان یک ایستگاه جعلی موبایل ( FBTS  )ساخت و به کمک آن انواع حمالت از جمله شنود، حمالت از کاراندازی سرویس و کشف مقادیر IMSI مشترکین موبایل را اجرا نمود. در حالی که راهکارهای موجود برای تشخیص FBTS جامعیت الزم برای تشخیص تمامی سناریوهای این حمالت را ندارند. در این پروژه پژوهشی یک سیستم جامع برای تشخیص FBTSها طراحی و تولید نموده ایم. راهکار پیشنهادی شامل تعدادی گره سنسور است که بر روی گوشی های اندرویدی نصب میشود و همچنین این راهکار شامل یک سامانه مرکزی برای مدیریت سنسورها می باشد. هر گره سنسور با استخراج 14 پارامتر از سیگنال های دریافتی از BTSها، به تشخیص FBTS میپردازد. تشخیص FBTS بر اساس یک مقدار آستانه و برآیند وقوع تعدادی از این پارامترها صورت می گیرد. سامانه مرکزی با تحلیل هشدارهای دریافتی از گره های سنسور، خدماتی نظیر مکانیابی مهاجم و افزایش دقت تشخیص را ارائه می دهد. همچنین در این پروژه برای ارزیابی روش پیشنهادی یک محیط آزمایشگاهی شامل یک دستگاه SDR و نرم افزار OpenBTS برای راه اندازی FBTS پیاده سازی شده است. نتایج آزمایش های انجام شده بر روی این محیط نشان می دهد که راهکار پیشنهادی در این پروژه در مقایسه با راهکارهای موجود، دقت بالاتری در تشخیص FBTSها ارائه می کند.

دستاوردهای ویژه

1 -تولید محصول جامع برای تشخیص ایستگاه های BTS جعلی

2 -راهاندازی محیط Testbed برای اجرای آزمایش های الزم در دانشگاه

3 -طراحی و توسعه محصول برای اولین بار در دانشگاه صنعتی شاهرود

4 -نصب، راه اندازی و بهره برداری محصول در شرکت همراه اول

برنامه آتی جهت توسعه آتی

1 -بهبود دقت تشخیص با افزودن مقادیر پارامترهای پیکربندی ایستگاه های BTS برای هر کدام از اپراتورهای موبایل

2 -توسعه الگوریتم تشخیص مبتنی بر قدرت سیگنال ارتباطی بین گوشی و BTS

3 -توسعه سامانه برای تشخیص نوع گوشیهای هوشمند در مناطق حساس


کلمات کلیدی: #دکتر محسن رضوانی, رائه خدمات پژوهشی طراحی سیستم تشخیص Fake BTS , Fake BTS
12345