اخبار و رویدادها: برگزاری وبینار اصول رزومه نویسی و مصاحبه شغلی 14اسفند ماه

برگزاری وبینار اصول رزومه نویسی و مصاحبه شغلی 14اسفند ماه
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹- ۱۱:۳۹:۵۴پوستر-وبینار-اصول-رزومه-نویسی-و-مصاحبه-شغلی

12345