اخبار و رويدادها: گزارش تصویری آزمون استخدامی وزارت بهداشت در دانشگاه صنعتی شاهرود24 بهمن

گزارش تصویری آزمون استخدامی وزارت بهداشت در دانشگاه صنعتی شاهرود24 بهمن
جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹- ۱۰:۰۴:۳۷12345