اخبار و رويدادها: گزارش تصویری جلسه ششم شورای دانشگاه با حضور دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف

گزارش تصویری جلسه ششم شورای دانشگاه با حضور دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف
پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹- ۱۳:۱۰:۵۶12345