اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(93): بررسی غيبت كلاسی و امتحانی در كميته غيبت

اطلاعیه آموزشی(93): بررسی غيبت كلاسی و امتحانی در كميته غيبت
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹- ۰۹:۰۴:۰۳اطلاعیه-شماره-8-_-بررسی-غیبت-کلاسی-و-امتحانات-پایان-نیمسال-اول-3991

12345