اخبار و رويدادها: تمدید مهلت ثبت نمرات دروس معرفی به استاد

تمدید مهلت ثبت نمرات دروس معرفی به استاد
یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹- ۱۹:۴۰:۵۱اطلاعیه شماره ۷

(آخرین مهلت ثبت نمرات معرفی به استاد نیمسال اول ۹۸-۹۹)

 آخرین مهلت ثبت نمره دروس معرفی به استاد اخذ شده در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸، پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می باشد
لازم است دانشجویانی که تاکنون موفق به شرکت در امتحان این دروس نشده اند، ضمن تماس بادانشکده مربوطه در امتحان شرکت نمایند.
آموزش دانشکده ها موظف به برنامه ریزی جهت برگزاری امتحان دروس مذکور با رعایت پروتکل های بهداشتی و پیگیری ثبت نمره توسط اساتید در مهلت مقرر می باشند.اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345