اخبار و رویدادها: معرفی طرحهای بنیاد ملی نخبگان در حوزه دانشجویی دوشنبه 22 دی ماه

معرفی طرحهای بنیاد ملی نخبگان در حوزه دانشجویی دوشنبه 22 دی ماه
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹- ۱۲:۱۶:۵۳

معرفی طرحهای بنیاد ملی نخبگان در حوزه دانشجویی دوشنبه 22 دی ماه

معرفی طرحهای بنیاد ملی نخبگان در حوزه دانشجویی با سخنرانی دکتر کی پور ریاست بنیاد نخبگان استان سمنان

photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۴-۲۰-۵۷

12345