اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(90): ثبت نام از پذيرفته شدگان جديد كارشناسی ارشد براساس سوابق تحصيلی (معدل)

اطلاعیه آموزشی(90): ثبت نام از پذيرفته شدگان جديد كارشناسی ارشد براساس سوابق تحصيلی (معدل)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹- ۰۹:۳۷:۴۴(قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد  که براساس پذیرش با سوابق تحصیلی(معدل) برای ثبت نام و ادامه تحصیل به دانشگاه صنعتی شاهرود معرفی شده اند)

 نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1399

کلیه پذیرفته شدگانی که براساس پذیرش با سوابق تحصیلی(معدل) از طریق سازمان سنجش آموزش کشور  برای ثبت نام و ادامه تحصیل به این دانشگاه معرفی شده اند لازم است ابتدا جهت ثبت نام اینترنتی از تاریخ 20/10/99 لغایت 22/10/99 به سیستم آموزشی گلستان دانشگاه صنعتی شاهرود http:/golestan.shahroodut.ac.ir مراجعه کنند و مطابق با راهنمای " ثبت نام الكترونیكی )غیرحضوری)" مراحل ثبت نام اولیه الكترونیكی( اینترنتی) را مشاهده و تکمیل نموده و پس از اتمام ثبت نام، گواهی پذیرش الكترونیكی دریافت نمایند. این گواهی به همراه سایر مدارک جهت نهایی شدن ثبت نام بایداز طریق پست سفارشی برای دانشگاه صنعتی شاهرود ارسال گردد.

برای اطلاع ازچگونگی ثبت نام اینترنتی فایل های ذیل را مطالعه نمایید:

سوابق تحصیلی اطلاعیه شماره 2 ارشد

فرمهای پیوست اطلاعیه شماره 2 ارشد سوابق تحصیلی

 

 

12345