اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجوی دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه

دفاع از رساله دانشجوی دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹- ۱۱:۲۷:۱۲

دفاع از رساله دانشجوی دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه

عليرضا نظري دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه صنعتي شاهرود به صورت مجازي از رساله خود با كسب درجه عالي دفاع كرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، عليرضا نظري دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني اين دانشگاه در روز يك شنبه 9 آذر ماه جاري به صورت مجازي از رساله خود تحت عنوان" تحليل و مدل‌سازي فضيلت سازماني در سازمان‌هاي ورزشي" با راهنمايي دكتر رضا اندام و دكتر حسن بحرالعلوم اعضاي هيات علمي اين دانشكده و مشاوره دكتر حسين عيدي عضو هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه با كسب درجه عالي دفاع نمود.

دكتر محمد كشتي دار دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر سيد رضا حسيني نيا و دكتر هادي باقري اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شاهرود به عنوان داور و دكتر مجتبي رجبي نماينده تحصيلات تكميلي رساله فوق بوده اند.

بخشي از نتايج اين پژوهش به شرح زير است:

با توجه به نقش ورزش و سازمان‌هاي ورزشي در توسعه اخلاق در جامعه به‌ويژه جوانان به‌عنوان جامعه هدف ادارات ورزش و جوانان و اهميت و جايگاه فضيلت در جامعه امروزي كه رذايل اخلاقي در آن موج مي‌زند، برخورداري از يك مدل فضيلت در اين سازمان‌ها نقش مهمي در توسعه ارزش‌هاي اخلاقي و ترويج بيش‌ازپيش آن خواهد داشت. نتايج اين تحقيق نشان داد عوامل متعددي مي‌تواند فضيلت سازماني در سازمان­هاي ورزشي كشور را تحت تأثير قرار دهد از جمله مقوله هاي اصلي مي توان به عوامل فردي، سازماني، شغلي و اجتماعي اشاره كرد. كه با توجه به نتايج تحليل سلسله مراتبي عوامل فردي به‌عنوان مهم‌ترين عامل و سپس عوامل شغلي، عوامل سازماني و عوامل اجتماعي به ترتيب بيشترين اهميت و نقش را در فضيلت سازماني در سازمان­هاي ورزشي دارا هستند . همچنين مولفه هاي نظم و انضباط، عدالت سازماني و فضايل اخلاقي از عوامل مهم ديگر در فضيلت سازماني هستند. يافته‌هاي اين تحقيق مي‌تواند به‌عنوان مبنايي جهت توسعه و ترويج ارزش‌هاي اخلاقي در بين جوانان، ورزشكاران، مربيان، داوران و كادر مديريتي و اجرايي ورزش مورداستفاده نهادهاي سياست‌گذار و همچنين سازمان‌هاي اجرايي ورزش كشور قرار گيرد. مدل فضيلت سازماني تدوين‌شده در اين پژوهش مي‌تواند به‌عنوان بستر و زمينه‌اي براي آغاز مطالعه در حوزه فضيلت سازماني در ورزش باشد.

لازم به ذكر است چاپ دو مقاله معتبر علمي پژوهشي از جمله دستاوردهاي پژوهش فوق مي باشد.

9_1

12345