اخبار و رويدادها: ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود به نام شهید دکتر محسن فخری زاده مزین می شود.

ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود به نام شهید دکتر محسن فخری زاده مزین می شود.
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹- ۱۰:۱۷:۲۷

 ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود به نام شهید دکتر محسن فخری زاده مزین می شود.

با عنايت به فرارسيدن چهلمین روز شهادت دکتر محسن فخری زاده، مراسم يادبود و نام گذاري ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود به نام اين شهيد بزرگوار مزین خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، با عنايت به فرارسيدن چهلمین روز شهادت دانشمند برجسته و ممتاز هسته اي و دفاعي كشور دکتر محسن فخری زاده، مراسم يادبود و نام گذاري ساختمان آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه مزین به نام اين شهيد بزرگوار، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 17 دی ماه جاری در محل آزمایشگاه مرکزی واقع در پردیس مرکزی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه خواهشمند است جهت تجديد بيعت با آرمان‌هاي والاي امام (ره)، شهداي عزيز و رهبر معظم انقلاب؛  با رعايت كامل شیوه نامه های بهداشتي جهت شرکت در این مراسم حضور بهم رسانید.

3

12345