اخبار و رویدادها: کارگاه آموزشی آنلاین آشنایی با نرم افزار پردازش تصویر Fiji-ImageJ

کارگاه آموزشی آنلاین آشنایی با نرم افزار پردازش تصویر Fiji-ImageJ
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹- ۱۰:۰۷:۳۹کارگاه-دانشکده-کامپیوتر-(1)

12345