اخبار و رويدادها: بیانیه بسیج اساتید در خصوص بزرگداشت شهید سلیمانی

بیانیه بسیج اساتید در خصوص بزرگداشت شهید سلیمانی
شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹- ۰۹:۰۶:۵۹بیانیه-شهید-سلیمانی

12345