اخبار و رويدادها: کسب عنوان طرح پژوهشي برتر در سطح شركت آب منطقه اي خراسان رضوي توسط دکتر هادی جعفری

کسب عنوان طرح پژوهشي برتر در سطح شركت آب منطقه اي خراسان رضوي توسط دکتر هادی جعفری
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹- ۱۴:۰۴:۳۶

کسب عنوان طرح پژوهشي برتر در سطح شركت آب منطقه اي خراسان رضوي توسط دکتر هادی جعفری

طرح پژوهشی دكتر هادي جعفري عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود، به عنوان طرح پژوهشي برتر در سطح شركت آب منطقه اي خراسان رضوي در سال 1398 برگزيده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، طی نامه ای از سوی محمد علائی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي، طرح پژوهشی دكتر هادي عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین این دانشگاه با عنوان «تعيين ميزان بهينه برداشت از منابع آب زيرزميني دشت ممنوعه سرخس» به عنوان طرح پژوهشي برتر در سطح شركت آب منطقه اي خراسان رضوي در سال 1398 برگزيده شد.

روابط عمومی دانشگاه کسب این افتخار را به ایشان تبریک گفته و موفقیت روزافزون ایشان را آرزومند است.

1

 

12345