اخبار و رويدادها: تمديد مهلت ثبت نام كانديداتوری شورای صنفی دانشجويان

تمديد مهلت ثبت نام كانديداتوری شورای صنفی دانشجويان
دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹- ۱۰:۳۹:۴۸با توجه به اينكه تعداد داوطلبان در زمان تعيين شده به حدنصاب لازم نرسيده است لذا مطابق شيوه نامه اجرايي انتخابات شوراي صنفي دانشجويان مقرر گرديد ثبت نام داوطلبان تا ساعت 24 سه شنبه مورخ 99/10/9 تمديد گردد.

براي اطلاع بيشتر از نحوه ثبت نام و شرايط كانديداتوري به لينك پيوست مراجعه نماييد.

142kckj1z142fcpoxasenfi99-00

12345