اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی (84):چگونگی ارزشیابی درسال1399

اطلاعیه آموزشی (84):چگونگی ارزشیابی درسال1399
یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹- ۱۰:۵۱:۳۵ارزشيابی ترم جاری از تاريخ 29 آذر 1399 لغايت 6 دی 1399 و پيش ثبت نام ترم بعد از تاريخ 7 دی 1399 لغايت 13 دی 1399می باشد لذا خواهشمند است دانشجويان محترم دقت نظر لازم به عمل آورند. ضمنا به استحضار می رساند دانشجويان ورودی جديد (ورودی 3991) می بايست در بازه انجام ارزشيابی به سوالات نظرسنجی مربوط فرم پايش و سنجش توانمندی ها، مهارت ها و علائق دانشجويان نيز پاسخ دهند بديهی است عواقب ناشی از عدم شركت در ارزشيابی و نظرسنجی و پيش ثبت نام بر عهده دانشجو خواهد بود.

Arzeshyabi-Daneshjo

Farhangi

12345