اخبار و رویدادها: برگزاری اولين يادواره بين المللی سرداران مقاومت حاج قاسم سليمانی ، ابومهدی مهندس

برگزاری اولين يادواره بين المللی سرداران مقاومت حاج قاسم سليمانی ، ابومهدی مهندس
یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹- ۱۰:۴۶:۲۲يادواره_سرداران

جهت اطلاعات بیشتر فایل ذیل را مطالعه نمایید:

396

12345