اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(83):اعلام تغيير تاريخ ارزشيابی نيمسال اول و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1400-1399

اطلاعیه آموزشی(83):اعلام تغيير تاريخ ارزشيابی نيمسال اول و پيش ثبت نام نيمسال دوم 1400-1399
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹- ۱۳:۲۱:۵۹اطلاعیه-شماره-6--زمان-ارزشیابی-و-پیش¬ثبت¬نام-نیمسال-دوم-1400-1399

12345