اخبار و رویدادها: ارتقاء دکتر شاه مردان به مرتبه استادی

ارتقاء دکتر شاه مردان به مرتبه استادی
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹- ۰۷:۰۵:۴۰

ارتقاء دکتر شاه مردان به مرتبه استادی

تبریک به دکتر شاه مردان به جهت ارتقاء به مرتبه استادی

به اطلاع می رساند تقاضاي ارتقاء به مرتبه استادی آقای دکتر شاه مردان در جلسه مورخ 21 آبان 99 هيات مميزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک  ارتقاء شايسته دکتر شاه مردان به مرتبه استادی را تبريك گفته و براي ایشان آرزوي سلامتی و موفقيت بيش از پيش دارد.

12345