اخبار و رويدادها: ارتقاء دکتر گردویی به مرتبه دانشیاری

ارتقاء دکتر گردویی به مرتبه دانشیاری
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹- ۰۷:۰۰:۳۵تبریک به دکتر گردویی به جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری

به اطلاع می رساند تقاضاي ارتقاء به مرتبه دانشياري آقای دکتر مهدی گردویی، ریاست محترم دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، در جلسه مورخ 21 آبان 99 هيات مميزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک  ارتقاء شايسته دکتر گردویی را به مرتبه دانشیاری تبريك گفته و براي ایشان آرزوي سلامتی و موفقيت بيش از پيش دارد.

12345