اخبار و رويدادها: برگزاری مسابقه ملی سایکو ماسک ویژه دانشجویان

برگزاری مسابقه ملی سایکو ماسک ویژه دانشجویان
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹- ۰۸:۴۲:۲۰

برگزاری مسابقه ملی سایکو ماسک ویژه دانشجویان

دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم با همکاری مراکز مشاوره دانشگاه سمنان و دانشگاه صنعتی شریف مسابقه ملی سایکو ماسک را ویژه دانشجویان برگزار می کنند.

1

محورهای مسابقه

سایکو1 -1

فرم ثبت نام

12345