اخبار و رويدادها: اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19(17 و18 دی ماه)

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19(17 و18 دی ماه)
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹- ۱۳:۰۵:۴۴photo_2020-11-15_13-01-22

12345