اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(79): راه اندازی سيستم پشتيباني غير حضوري سامانه LMS (تيكتينگ)

اطلاعیه آموزشی(79): راه اندازی سيستم پشتيباني غير حضوري سامانه LMS (تيكتينگ)
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹- ۱۳:۲۶:۳۲راه اندازی سيستم پشتيباني غير حضوري سامانه LMS (تيكتينگ)

سيستم پشتيباني غير حضوري سامانه LMS (تيكتينگ)

 

روابط عمومی دانشگاه به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، سيستم پشتيباني سامانه LMS (تيكتينگ) جهت رفع مشكلات سيستمي آموزشي راه اندازي شده است و به آدرس زیر در دسترس می باشد.

لازم به ذكر است دانشجويان براي ورود و استفاده از اين سيستم ابتدا بايد در آن ثبت نام نمایند.

 
                                                                                                                     http://lmssupport.shahroodut.ac.ir

12345