اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(78):اطلاعيه شماره 2-آموزش الكترونيكی در نيم­سال اول 1400-1399 با استفاده از سامانه مديريت يادگيری

اطلاعیه آموزشی(78):اطلاعيه شماره 2-آموزش الكترونيكی در نيم­سال اول 1400-1399 با استفاده از سامانه مديريت يادگيری
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹- ۱۲:۵۵:۴۷اطلاعیه-شماره-2---دانشجویان-جدیدالورد---نحوه-آموزش-در-نیمسال-اول-1400-1399

12345