اخبار و رویدادها: اطلاعیه راههای ارتباطی با کارشناسان آموزشی و مدیران گروه دانشکده مهندس

اطلاعیه راههای ارتباطی با کارشناسان آموزشی و مدیران گروه دانشکده مهندس
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰- ۰۸:۴۸:۵۰اطلاعیه راههای ارتباطی با کارشناسان آموزشی و مدیران گروه دانشکده مهندسی عمران

اطلاعیه راههای ارتباطی با کارشناسان آموزشی و مدیران گروه دانشکده مهندسی عمران

-        راههای ارتباطی با کارشناس محترم آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) - سرکار خانم جعفری

شماره تلفن آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران: 02332300240 داخلی 3308 (ساعات اداری 45/7 لغایت 45/13 روزهای هفته غیر از پنج شنبه و جمعه )

آیدی تلگرام خانم جعفری کارشناس مقطع ارشد و دکتری  @m_jafari1354 )لطفا مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و مقطع تحصیلی را ذکر فرمایید(

آیدی کانال اطلاع رسانی تحصیلات تکمیلی: https://t.me/civilepgunishahrood

همه دانشجویان برای دریافت آخرین خبرها ی دانشکده باید عضو کانال تلگرامی به آدرس روبرو شوند : https://t.me/CIVILEPGUNISHAHROOD 

-        راههای ارتباطی با کارشناس محترم آموزش مقطع کارشناسی دانشکده (آقای مهندس تورج خسروی)

 شماره تلفن آموزش کارشناسی دانشکده عمران: 02332300240 داخلی 3276  (ساعات اداری 45/7 لغایت 45/13 روزهای هفته غیر از پنج شنبه و جمعه )

آیدی تلگرام آقای مهندس خسروی @OmranKarshenasiلطفا مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و مقطع تحصیلی را ذکر فرمایید(

-        راههای ارتباطی با مدیران محترم گروه

جناب آقای دکتر قاسم زاده: شماره تلفن دفتر: 02332300240 داخلی 3284  (ساعات اداری 45/7 لغایت 45/13 روزهای هفته غیر از پنج شنبه و جمعه )

تلگرام: @hghasemzadeht  (لطفا مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و مقطع تحصیلی را ذکر فرمایید(  

آدرس ایمیل: ghasemzadeh.tehrani@gmail.com  (لطفا مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و مقطع تحصیلی را ذکر فرمایید(

جناب آقای دکتر توکلی: شماره تلفن دفتر: 02332300240 داخلی 3283  (ساعات اداری 45/7 لغایت 45/13 روزهای هفته غیر از پنج شنبه و جمعه )

تلگرام: @smehditavakkoli  (لطفا مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و مقطع تحصیلی را ذکر فرمایید(  

آدرس  ایمیل:  mtavakkoli@shahroodut.ac.ir  (لطفا مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و مقطع تحصیلی را ذکر فرمایید(

12345