اخبار و رويدادها: بازنشستگی آقای دکتر کرمی محمدی

بازنشستگی آقای دکتر کرمی محمدی
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹- ۰۶:۲۵:۵۶آقای دکتر کرمی محمدی از اساتید گروه طراحی کابردی دانشکده به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند.

آقای دکتر کرمی محمدی از اساتید گروه طراحی کابردی دانشکده به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند.

بدينوسيله مراتب سپاس و قدرداني خود را از زحمات صادقانه و تلاش هاي ارزنده ایشان در عرصه آموزش، پژوهش و تعليم و تربيت دانشجويان مقاطع مختلف در زمان حضور در دانشكده مهندسي مكانيك و مكاترونيك ابراز نموده و  از خداوند متعال براي ایشان سلامتي، سعادت و توفيقات روزافزون در ايام بازنشستگي مسالت داريم.    

12345