اخبار و رویدادها: اطلاعیه روابط عمومی(28): برگزاری نمايشگاه مجازی دستاوردهای تشكل های مردم نهاد در حوزه دفاع مقدس

اطلاعیه روابط عمومی(28): برگزاری نمايشگاه مجازی دستاوردهای تشكل های مردم نهاد در حوزه دفاع مقدس
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹- ۰۹:۵۴:۴۹16505-1-1

16505-1-2

12345