اخبار و رويدادها: هشتمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود سه شنبه 29 مهرماه 99

هشتمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود سه شنبه 29 مهرماه 99
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹- ۰۹:۲۴:۵۴

هشتمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود سه شنبه 29 مهرماه 99

شصت و یکمین همایش سلامت و زندگی شاهرود و هشتمین همایش مجازی سلامت وزندگی

شصت و یکمین همایش سلامت و زندگی شاهرود
زمان : سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۹۹ ساعت ۲۰
مکان: لایو اینستاگرام همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود به آدرس زیر
https://www.instagram.com/shahroodhal

photo_۲۰۲۰-۱۰-۱۸_۱۹-۴۳-۲۴

12345