اخبار و رويدادها: اطلاعیه روابط عمومی(24):برگزاری نمايشگاه مجازی دستاوردهای تشكل های مردم نهاد در حوزه دفاع مقدس

اطلاعیه روابط عمومی(24):برگزاری نمايشگاه مجازی دستاوردهای تشكل های مردم نهاد در حوزه دفاع مقدس
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹- ۰۹:۵۳:۱۴13385

12345