اخبار و رويدادها: اطلاعیه روابط عمومی(22): نياز شركت سهامی آب منطقه ای به نيروی امريه

اطلاعیه روابط عمومی(22): نياز شركت سهامی آب منطقه ای به نيروی امريه
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹- ۰۸:۲۳:۵۲873

12345