اخبار و رويدادها: اطلاعیه اداره کل امور دانشجویی با توجه به محدودیت یک هفته ای فعالیت های دانشگاه

اطلاعیه اداره کل امور دانشجویی با توجه به محدودیت یک هفته ای فعالیت های دانشگاه
جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۹- ۲۳:۳۷:۴۵

اطلاعیه اداره کل امور دانشجویی با توجه به محدودیت یک هفته ای فعالیت های دانشگاه

اطلاعیه اداره کل امور دانشجویی با توجه به محدودیت یک هفته ای فعالیت های دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه اداره کل امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

پیرو مصوبات شانزدهمین جلسه «کارگروه استانی مدیریت کرونا» در استان سمنان و براساس مصوبه ۱۷-۰۷-۹۹ هیات رئیسه محترم دانشگاه، با عنایت به اعمال محدودیت یک هفته ای از تاریخ ۱۹-۰۷-۱۳۹۹ لغایت ۲۵-۰۷-۱۳۹۹ در دانشگاه و غیرحضوری بودن کلیه فعالیتهای اعضای هیات علمی و دانشجویان، به اطلاع دانشجویانی که قصد عزیمت به شاهرود جهت پیگیری امور علمی، آموزشی، پژوهشی، تسویه حساب و ‌... خود را داشته اند، می رساند تا اطلاع ثانوی در بازه زمانی مذکور از حضور دانشجویان در دانشگاه و کلیه مراکز وابسته جلوگیری به عمل خواهد آمد لذا به دانشجویانی که قبلا با درخواست اسکان آنان موافقت بعمل آمده توصیه میگردد حضور خود را به بعد از بازه زمانی مذکور موکول فرمایند.

با تشکر
اداره کل امور دانشجویی
دانشگاه صنعتی شاهرود

12345