اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(69): لزوم بررسی تغييرات ساعات برگزاری كلاس ها در برنامه هفتگی توسط دانشجويان

اطلاعیه آموزشی(69): لزوم بررسی تغييرات ساعات برگزاری كلاس ها در برنامه هفتگی توسط دانشجويان
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹- ۰۹:۴۰:۲۴اطلاعیه-شماره-5--

12345