اخبار و رويدادها: اطلاعیه روابط عمومی(20): آغاز دوره های كاردانی و كارشناسی مركز علمی و كاربردی جهاد دانشگاهی استان سمنان

اطلاعیه روابط عمومی(20): آغاز دوره های كاردانی و كارشناسی مركز علمی و كاربردی جهاد دانشگاهی استان سمنان
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹- ۰۵:۴۷:۵۲untixtled

12345