اخبار و رويدادها: دکتر فاتح: دانشگاه صنعتی شاهرود مقام مسئول در بازگشایی معدن بوکسیت تاش نیست.
ورود به سايت

دکتر فاتح: دانشگاه صنعتی شاهرود مقام مسئول در بازگشایی معدن بوکسیت تاش نیست.
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹- ۰۶:۳۳:۰۵

دکتر فاتح: دانشگاه صنعتی شاهرود مقام مسئول در بازگشایی معدن بوکسیت تاش نیست.

در نشست خبری رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز سال تحصیلی، دکتر فاتح به بیان توضیحاتی در خصوص عدم دخالت دانشگاه در تعطیلی یا ادامه کار معدن بوکسیت تاش پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، در نشست خبری رئیس دانشگاه با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز سال تحصیلی در روز دوشنبه 24 شهریور ماه جاری، دکتر فاتح به بیان توضیحاتی در خصوص قرارداد تحقیقاتی این دانشگاه با شرکت آلومینای ایران در مورد بررسی اثر معدن بوکسیت تاش روی کمیت و کیفیت آب پرداخت.
دکتر فاتح تاکید کرد: دانشگاه سرمایه مردم است و نباید اجازه داد به آن تعرض گردد.
دکتر محمد مهدی فاتح در این نشست تاکید نمود: اساتید سرمایه های ملی هستند و آنان براساس دستور، ارزیابی و گزارش تهیه نمی کنند و باید حریمشان حفظ شود.
رئیس دانشگاه، تصریح کرد: اخیر در فضای مجازی با تبلیغات منفی، دانشگاه صنعتی شاهرود را به عنوان مسئول در خصوص بازگشایی معدن بوکسیت تاش معرفی نمودند. وی ادامه داد: این گزارش فقط در مورد اثر معدن بوکسیت روی کمیت و کیفیت آب است ولاغیر. ایشان تاکید نمودند: دانشگاه صنعتی شاهرود مقام مسئول در بازگشایی این معدن نیست.

12345