اخبار و رويدادها: نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه در پایگاه بین المللی scopus نمایه گردید.

نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه در پایگاه بین المللی scopus نمایه گردید.
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹- ۰۸:۰۱:۳۲

نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه در پایگاه بین المللی scopus  نمایه گردید.

طبق نتايج ارزيابي سال 98 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود از رده «ب» به رده «الف» ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، طبق نتايج ارزيابي سال 98 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه نشریه دانشکده علوم ریاضی این دانشگاه از رده «ب» به رده «الف» ارتقاء یافت.

 مجله Journal of Algebraic Systems در دانشکده علوم ریاضی به سردبیری دکتر ابراهیم هاشمی در اولین روز از هفته پژوهش سال 98 به منظور نمایه شدن در پایگاه معتبر بین المللی  Scopus توسط این دفتر تایید و در 16 شهریور ماه سال جاری با انجام یک کار گروهی دقیق و کامل در این پایگاه معتبر به صورت رسمی نمایه شد.

لازم به ذکر است، از کلیه شماره هایی که چاپ شده اند 3 شماره اخیر در آن پایگاه نمایه شده است و انتظار می رود در ارزیابی های آینده وزارت علوم این مجله با اخذ چارک، به رده مجلات بین المللی ورود پیدا کند.

photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۳_۱۲-۰۴-۲۵

12345