اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(59): مصاحبه دكتری

اطلاعیه آموزشی(59): مصاحبه دكتری
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹- ۰۸:۲۹:۲۸به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اولآزمون دکتری نیمه متمرکز سال 99 که دارای حد نصاب سنجش علمی کد رشته محل های این دانشگاه می باشند می رساند جهت اطلاع از چگونگی مصاحبه و روند انجام آن فایل ذیل را مطالعه نمایند:

اطلاعیه شماره 1دکتری

12345