اخبار و رويدادها: اطلاعیه روابط عمومی(18):جذب سرباز امريه توسط شركت شهرك های صنعتی

اطلاعیه روابط عمومی(18):جذب سرباز امريه توسط شركت شهرك های صنعتی
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹- ۰۴:۴۸:۵۳11430-1

11430-2

12345