اخبار و رويدادها: رتبه مجلات دانشگاه طبق نتایج ارزیابی سال 98 نشریات معتبر علمی وزارت علوم
ورود به سايت

رتبه مجلات دانشگاه طبق نتایج ارزیابی سال 98 نشریات معتبر علمی وزارت علوم
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹- ۰۴:۲۴:۱۲

رتبه مجلات دانشگاه طبق نتایج ارزیابی سال 98 نشریات معتبر علمی وزارت علوم

طبق ارزیابی سالانه دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه سالانه مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه ها، انجمنهای علمی و مراکز پژوهشی در سال 98 تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، طبق ارزیابی سالانه دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه مجلات این دانشگاه در سال 98 تعیین گردید.

برای رتبه بندی سالانه مجلات علمی و پژوهشی شاخصهایی نظیر داشتن زیرساخت مناسب، رعایت اخلاق علمی نشر، وضعیت نمایه های استنادی، رعایت آیین نگارش، مدت زمان فرایند داوری و انتشار به موقع مورد نظر بوده و ارزیابی نشریات از سوی این دفتر بر این اساس صورت گرفته است. برمبنای رتبه بندی مذکور تمامی مجلات دانشگاه در شرایط سبز قرار دارند.

بر مبنای این رتبه بندی مجلات انگلیسی Journal Of Mining and Environment از گروه فنی و مهندسی به سردبیری دکتر محمد عطایی،Journal of Artificial Intelligence and Data Miningاز گروه فنی و مهندسی به سردبیری دکتر حمید حسن پور، Journal of Algebraic Systemsاز گروه علوم پایه به سردبیری دکتر ابراهیم هاشمی و نشریه فارسی مکانیک سازه ها و شاره ها از گروه فنی و مهندسی به سردبیری دکتر محمد شریعتی موفق به کسب رتبه «الف» شدند. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش از گروه علوم انسانی به سردبیری دکتر رضا اندام، نشریه پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی از گروه علوم پایه به سردبیری دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی و نشریه تونل و فضاهای زیر زمینی از گروه فنی و مهندسی به سردبیری دکتر سید محمد اسماعیل جلالی رتبه «ب» را در سال 98 کسب نموده اند.

12345