اخبار و رويدادها: دانشگاه میزبان سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به صورت مجازی
ورود به سايت

دانشگاه میزبان سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به صورت مجازی
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹- ۰۶:۳۹:۱۰

دانشگاه میزبان سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به صورت مجازی

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از روز یکشنبه 16 لغایت 19 شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

اولین کنفرانس مجازی دانشگاه به ایستگاه پایانی خود رسید.

کنفرانس فوق به همت دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود و همکاری دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت این دانشگاه و انجمن ایرانی تحقیق در عملیات برگزار شد. اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه دکتر حجت الله احسنی طهرانی دبیر کنفرانس و دکتر فتحعلی دبیر علمی با همیاری کادر دبیر خانه، با رضایت شرکت کنندگان این کنفرانس را به ایستگاه پایانی رساندند.

تعداد 340 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید که پس از داوری تعداد 294 مقاله پذیرفته شد و از این تعداد 104 مقاله به صورت سخنرانی آنلاین و 190 مقاله به صورت سخنرانی آفلاین ارائه گردید.

بهینه سازی معکوس، تحلیل پوششی داده ها، مدل سازی مالی و ریسک، تئوری پایایی و کاربرد آن، مدیریت پروژه و زمانبندی، علوم داده ها و بهینه سازی، کنترل بهینه و کاربردهای آن، بهینه سازی خطی و غیرخطی، بهینه سازی فازی و غیر قطعی، مدل سازی آماری و نظریه صف، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، بهینه سازی ترکیبیاتی و شبکه ها، روش های عددی در بهینه سازی،روش های ابتکاری و فرا ابتکاری، مکان یابی و بهینه سازی حمل و نقل، تصمیم گیری چند معیاره و کاربردهای آن، بهینه سازی شبکه زنجیره تامین و لجستیک، بهینه سازی احتمالی، تصادفی و نظریه بازیها، تحقیق در عملیات و تصمیم سازی در مدیریت و کاربرد تحقیق در عملیات ( در انرژی، منابع طبیعی، آمار، پزشکی و ..) از جمله محورهای کنفرانس فوق بوده است.

لازم به ذکر است، در روند آموزشی کنفرانس فوق روز دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ کارگاهی با عنوان زنجیره تامین پایدار و ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰ سخنرانی باعنوان شادکامی و در روز سه شنبه کارگاهی با عنوان ریسک و شتاب دهنده ها در ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ برگزار گردید.

850

12345