اخبار و رويدادها: ایجاد ظرفيت دو رشته گرايش جديد ارشد و پذیرش دانشجو از سال آینده
ورود به سايت

ایجاد ظرفيت دو رشته گرايش جديد ارشد و پذیرش دانشجو از سال آینده
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹- ۰۵:۵۳:۵۸

ایجاد ظرفيت دو رشته گرايش جديد ارشد و پذیرش دانشجو از سال آینده

دانشگاه صنعتی شاهرود، با ایجاد ظرفیت دو رشته جدید تحصیلی در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش زلزله و مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي، در نيمسال اول 1400-1399 دانشجو می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، با توجه به اخذ مجوز دو رشته جدید تحصیلی در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش زلزله و  مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي، این دانشگاه از نيمسال اول 1400-1399 در این دو رشته جدید نیز دانشجو می پذیرد.

 

66

12345